Wihamij • uw betrouwbare partner in pallets

Mvo en milieu

Milieu MVO

Wihamij hecht van oudsher veel waarde aan duurzaamheid. Wij vinden oprecht dat je een pallet moet hergebruiken indien mogelijk en dat doen wij zo veel mogelijk. Voor de productie van nieuwe pallets gebruiken we bij voorkeur FSC- en PEFC-gecertificeerd hout uit productiebossen. En is een pallet aan het eind van zijn levensduur, dan verwerken we hem zo dat er niets wordt weggegooid. Onze filosofie is dat we geen afval achterlaten op onze planeet.

FSC en PEFC

Wihamij is een grootverbruiker van hout en daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Hout is een van de meest milieuvriendelijke grondstoffen, mits goed geproduceerd. Om de aarde te geschermen tegen ontbossing en bedreiging van diersoorten zijn diverse kwaliteitslabels, zoals FSC en PEFC, in het leven geroepen. Wihamij werkt bij voorkeur met houtleveranciers deze keurmerken bezitten en dat geproduceerd wordt in productiebossen.

Recycling

We proberen onze pallets zo veel mogelijk her te gebruiken. Het hout dat vrij komt bij het zagen, bij de reparatie van pallets en pallets die niet meer te repareren zijn, worden vermalen tot housnippers. Die worden vervolgens gebruikt als brandstof voor onze droogovens en duurzame energie en als grondstof voor geperste klossen en spaanplaat. De spijkers gaan naar het oud-ijzer. Wihamij laat daardoor geen afval achter op onze planeet. Door pallets te produceren van hout uit productiebossen, in te zetten op hergebruik van product en materiaal en niet-bruikbare pallets en afvalhout te gebruiken duurzame energie zorgen we ervoor dat er genoeg hout is voor de toekomstige generaties. Voor de toekomst werken we bovendien aan een nieuwe productielijn voor het maken van nieuwe pallets waardoor de belasting van onze medewerkers verder verbetert.

Wihamij Duurzaam

MVO

MVO Excelsior

Wihamij neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid voor het milieu, maar ook op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zijn wij betrokken bij diverse organisaties gericht zijn op de jeugd en sport. Wihamij-oprichter Dick Willemstein heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen voor de bouw van een jeugdhonk gekoppeld aan de kantine van BVV Barendrecht. Ook sponsoren we al jaren de jeugdopleiding van de club en zijn we betrokken bij een jeugdproject van SBV Excelsior uit Rotterdam. De jeugd heeft de toekomst en verdient een goede toekomst.

Interesse?

Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.